autoryzowany dystrybutor w Polsce

retrotec.com.pl

Produkty

Szkolenia

Newsletter

O nas

Kontakt

Testy Szczelności Budynków

z wykorzystaniem urządzeń marki Retrotec

szkolenie podstawowe

Termin:

Lokalizacja:

Czas trwania:

Koszt:

Prowadzący:

Potwierdzenie:

wrzesień 2018

Warszawa

5 godz.

999 zł + VAT

Adam Ostrowski

Certyfikat ukończenia szkolenia

Program:

Część teoretyczna:  1). idea testów szczelności, straty energetyczne w budynkach, gdzie budynki przeciekają, czym grozi nieszczelność, test szczelności a termowizja, jak prawidłowo budować, korzyści ze szczelności powietrznej 2). obowiązujące dokumenty, co i jak mierzymy, wymagania prawne, standardy szczelności

Część praktyczna: 3). prezentacja programu FanTestic, prezentacja wentylatora i sterownika, omówienie pozostałego wyposażenia, przydatne akcesoria, zasady korzystania z zestawu do testów szczelności budynku  4). przygotowanie budynku, rozstawienie zestawu pomiarowego, realizacja testu szczelności, interpretacja wyników

Dodatek:  prezentacja przykładów materiałów wykorzystywanych do zapewnienia szczelności powietrznej budynków, dobre praktyki, czas na pytania

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Warunki uczestnictwa

1. Formularz należy wypełnić oddzielnie dla każdego Zgłaszającego się uczestnika.

2. Cena szkolenia podana w informacjach na stronie www obejmuje: lokalizację, wykłady, materiały szkoleniowe, przerwę kawową.

3. Zgłoszenie jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Progress Energy Sp. z o.o.  pocztą elektroniczną wypełnionego poprawnie formularza zgłoszeniowego znajdującego się obok oraz potwierdzenia ze strony Progress Energy Sp. z o.o. wysłanego na podany w formularzu adres email Zgłaszającego.

4. Standardowo po otrzymaniu zgłoszenia wystawiana jest faktura vat proforma. Jej zapłata przez Zgłaszającego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Progress Energy Sp. z o.o.

5. Wpłatę należy dokonać w uzgodnionym terminie nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

6. Wpłaty należy dokonać na konto: Progress Energy Sp. z o.o., ul. Złota 61, 00-819 Warszawa,  nr konta: Bank Handlowy w Warszawie S.A. I o/W-wie  37 1030 0019 0109 8530 0024 2345

7. Rezygnację z udziału należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@blowerdoortest.pl z adresu email  zgodnego z danymi kontaktowymi zawartymi  w formularzu zgłoszeniowym.

8. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział w szkoleniu.

9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy, która dokonała zgłoszenia.

11. Progress Energy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania bez podania przyczyn. W takim wypadku Zgłaszającym zostaną zwrócone środki wpłacone na poczet szkolenia.

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Twoje zgłoszenie zostało wysłane. Dziękujemy!

Wymagany

Wymagany